Pažnja: molimo vas da pažljivo pročitate uslove korišćenja pre upotrebe www.malina314.com internet sajta.

Korišćenjem našeg internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove uslove korišćenja (u daljem tekstu: Uslovi). Malina 314 doo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni Uslove unošenjem izmena u ovaj tekst. Predlažemo da s vremena na vreme posetite ovu internet stranicu i proverite da li su se Uslovi možda promenili od vaše poslednje posete.

Sadržaji objavljeni na internet sajtu malina314, vlasništvo su Malina 314 doo i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima. Nije dozvoljeno menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe. Ukoliko želite da koristite sadržaje objavljene na ovom internet sajtu u druge svrhe od ovde navedenih potrebno je da nas kontaktirate radi dobijanja dozvole.

Kada koritite naš internet sajt nije dozvoljeno da:

  • Ometate ili onemogućavate bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na sajtu ili funkcije koje sprečavaju ili ograničavaju upotrebu ili kopiranje dotupnog sadržaja
  • Objavljujete ili prenosite na internet sajt svaki materijal koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački. Takođe materijal kojim možete inicirati rasnu mržnju, uzrokujete uznemiravanje ili bilo koje neprijatnosti usled kršenja privatnosti, poverenja određenim diskriminacionim, pretećim ili izazivačkim komentarima.
  • Dajete netačne informacije koje se tiču ličnih podataka u vašem profilu
  • Koristite tuđe lične podatke bez dozvole te osobe ili lažno predstavljate da istupate u ime trećeg lica, firme ili organizacije
  • Bavite se bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem
  • Modifikujete, ometate, presrećete ili hakujete internet sajt u cilju njegovog onesposobljavanja
  • Koristite specijalizovane programe radi preuzimanja sadržaja sa sajta

Ako prekršite bilo koji od ovih Uslova mi Vas možemo sprečiti da koristite ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Mi možemo preduzeti i druge mere, uključujući ali ne ograničavajući se na to da Vas prijavimo nadležnim državnim organima, pošaljemo upozorenje ili podnesemo tužbu.

Prodajne akcije, popusti na sajtu www.malina314.com

Sve prodajne akcije na sajtu važe od 1. dana u mesecu do zadnjeg dana u mesecu.

Nijedna prodajna akcija (popust) ne traje duže od 30 dana

Način isporuke kupljenih proizvoda, cene isporuke, rokovi isporuke

Isporuka kupljenih proizvoda je sa kurirskim službama City express i Postexpress

O cenama i rokovima isporuke pogledajte ovde.

Ako imate specifične potrebe i odgovara vam drugačiji način isporuke, obratite nam se na naš broj telefona ili email i pokušaćemo da vam izađemo u susret.

Pravo na odustanak od ugovora

Član 28 Zakona o zaštiti potrošača

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača (u daljem tekstu: Ministar).

Odricanje od odgovornosti

Sve cene na ovom sajtu iskazane su u dinarima. PDV je uračunat u cenu.
Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave i objave na ovom sajtu.

Maksimalno se trudimo da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, specifikacijama, fotografijama i cenama.
Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti tačne.
Bićemo vam zahvalni za svaku korisnu informaciju koja će voditi ka ispravljanju tih grešaka.

Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru.
Dostupnost uređaja prikazana na internet stranici može se razlikovati od stanja naših zaliha.
Tačno stanje zaliha tj. dostupnost se može utvrditi pozivanjem našeg broja telefona u radno vreme od 9-16h od ponedeljka do petka (sem u vreme Državnih praznika) ili na naš email [email protected]

Zaštita privatnosti korisnika

U ime Malina 314 doo, Beograd, obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi zaposleni u Malina 314 doo, Beograd (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava u zavisnosti od načina plaćanja

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Malina 314 doo, Beograd je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio u gotovini kurirskoj službi (bez , a bez obzira na razlog vraćanja, Malina 314 doo, Beograd je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko tekućeg računa koji je kupac naveo u dokumentu Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu. Povraćaj se vrši samo za vrednost kupljene robe, povraćaj se ne vrši za troškove transporta koje naplaćuje kurirska služba. 

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio uplatom na poslovni račun Malina 314 doo u Banca Intesa, a bez obzira na razlog vraćanja, Malina 314 doo, Beograd je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko tekućeg računa koji je kupac naveo u dokumentu Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu. Povraćaj se vrši samo za vrednost kupljene robe, povraćaj se ne vrši za troškove transporta koje naplaćuje kurirska služba.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio skeniranjem QR koda sa primljenog predračuna, a bez obzira na razlog vraćanja, Malina 314 doo, Beograd je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko tekućeg računa koji je kupac naveo u dokumentu Izjava o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu. Povraćaj se vrši samo za vrednost kupljene robe, povraćaj se ne vrši za troškove transporta koje naplaćuje kurirska služba.

Saobraznost kupljene robe

Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Za više informacije o saobraznosti pogledajte stranu koja je sastavni deo ovih uslova.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova.

Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova.

Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje.

Dostupna je na adresi https://vansudsko.mtt.gov.rs/adrbodies

Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili
prigovor trgovcu.

Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.
Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:

u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih
usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja;
za rešavanje sporova po procedurama koje je ustanovio sam trgovac;
na neposredne pregovore između potrošača i trgovca;
na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku;
u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača.

Svaka stranka u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora plaća svoje troškove (troškovi
zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešavanje potrošačkog spora je besplatan za
stranke u postupku vansudskog rešavanja potrošačkog spora.